Privātuma Politika

Speletajiem.com(turpmāk Organizācija) ir apņēmusies nodrošināt Personas datu konfidencialitāti un neizpaušanu visiem šīs Tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kuri ir iesnieguši informāciju par sevi. Šīs apņemšanās ietvaros esam ieviesuši šo Konfidencialitātes politiku, lai atspoguļotu mūsu apmeklētāju pašreizējo nepieciešamību uzzināt, kādu informāciju par viņiem mēs ievācam, kāpēc mums tā ir nepieciešama un kur tā nonāk, kā arī izpildītu normatīvo aktu prasības.  

Kāda veida Personas datus mēs ievācam un glabājam?

Organizācija ievāc tikai tos Personas datus, kas ir nepieciešami vienai vai vairākām mūsu funkcijām vai darbībām. No mūsu klientiem ievāktie Personas dati ietver: vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju kā arī citu informāciju, ko klienti vēlas sniegt vai kas tiem ir jāiesniedz, lai izpildītu normatīvās vai likumā noteiktās prasības.

Kā mēs ievācam jūsu Personas datus?

Personas dati tiek ievākti, reģistrējot jūs mūsu sistēmā. Jums tiek lūgts norādīt savus personas datus, lai reģistrētos Organizācijā, kā arī atvērtu un uzturētu pie mums savu kontu.

Mēs varam ik pa laikam atjaunot šo Politiku, lai atspoguļotu visus mūsu uzņēmējdarbības uzlabojumus vai izmaiņas, un jūs tiksiet par to pienācīgi informēts pirms izmaiņas stāsies spēkā. Ja nepiekrītat kādām no veiktajām izmaiņām, varat nekavējoties atsaukt savu piekrišanu un pārtraukt mūsu pakalpojumu izmantošanu vai sazināties ar mums.

Šī Politika stājās spēkā 15.04.2020